Sju vanliga marknadsföringsmisstag och hur du undviker dem

Fördelat över sju inlägg har vi nu gått igenom de marknadsföringsmisstag som vi upplever är de vanligaste bland småföretagare, oavsett bransch. Här sammanfattar vi dem och passar även på att lägga till några extra.

 

Texterna i den här serien tar upp misstag som vi ständigt ser. De är kanske inte de viktigaste eller mest grundläggande misstagen och serien är inte en nybörjarkurs som tar dig från A till Ö. Än mindre är det en fullständig förteckning över vad du kan och bör förbättra. Däremot kan vi garantera att om du ser till att undvika de här sju misstagen så kommer din marknadsföring att ge väsentligt bättre resultat.

Gemensamt för alla de sju misstagen är att de på samma gång är både enkla och svåra att åtgärda. Enkla i bemärkelsen att vi har haft småföretagares små budgetar i bakhuvudet och särskilt uppmärksammat sådana misstag som inte kräver stora ekonomiska resurser att förändra. Du kan börja förbättra dig redan imorgon. Svåra är de därför att de kan kräva att du ändrar hela ditt tänkande och din arbetsgång (beroende på var du mentalt befinner dig från början, naturligtvis). Det kan vara nog så jobbigt, i synnerhet om du befinner dig i en trögrörlig organisation med många konservativa beslutsfattare och inte bara behöver förändra ditt eget tänkande utan även deras.

Innan vi avslutar kan vi lägga till ett åttonde och nionde misstag, som inte kräver egna inlägg för att beskriva. Det åttonde är att fastna i »korrekturträsket«, som en vän kallar det. Det innefattar den feghet som uppstår när alla på företaget, deras partners, kusiner och hundar tillåtas ha en åsikt om allt. Det slipar bort all spets och kreativ höjd. Begreppet innefattar också all den tid som äts upp genom att fila och peta i detaljformuleringar i en broschyr; tid som du istället borde ha ägnat åt att fundera på om det ens är en broschyr som bäst löser dina problem.

 

Underlåtenhet att före en kampanj undersöka hur saker ligger till – på riktigt – är det nionde misstaget. Försök att lära känna din målgrupp på djupet och ta reda på allt från deras drivkrafter till vilket medium du når dem bäst via. Småföretagare litar gärna på sin magkänsla, men det kan vara vanskligt. I synnerhet blir det tydligt om du ofta hamnar i korrekturträsket som beskrevs ovan, där alla på företaget har olika magkänsla och propagerar för sin egen lösning som den bästa. Sträva efter att ta dig från att tro till att veta, då kommer du att slippa sådana diskussioner. Inte heller detta behöver vara dyrt. Du kommer långt genom att bara sätta dig och samtala med människor ur din målgrupp. Med gratisverktyg som Google Forms kan du snabbt och enkelt skapa webbaserade enkäter, ifall du föredrar den formen av kunskapsinhämtning. Glöm inte att prata med sådana som i dag inte är kunder, men ingår i målgruppen. Vad är det som gör att de inte anlitar dig utan din konkurrent? Vad behöver du berätta för dem, eller erbjuda, för att de ska byta till dig? Har du läst inlägget om tester och utvärderingar så märker du att det är nära angränsande till det vi talar om ovan.

 

Vi snuddade även vid tanken att låta ett av inläggen handla om var de lagliga gränserna går för vad du får göra. I Sverige har vi faktiskt en marknadsföringslag som sätter en hel del ramar – faktiskt fler och snävare än många känner till. Vi ser dessvärre dagligen flagranta exempel på brott och det är bara en skärva av dem som blir föremål för några sanktioner alls (oftast mycket milda, dessutom). Därför ser vi lagen som överkurs för småföretagare, även om vi självklart inte uppmanar någon att medvetet bryta mot den. Vill du undvika att bryta mot MfL så kan du hålla dig till denna enkla tumregel: Om du kommer på ett smart sätt för att få in massor av nya kunder och undrar varför ingen annan redan gör som du tänkt ut, så beror det antagligen på att din idé står i strid med marknadsföringslagen… Skämt å sido – om du gör din marknadsföring på egen hand så är ett gott råd att läsa igenom Marknadsföringslagen och ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation åtminstone en gång för att få ett hum om vad lagarna tar upp.

 

Slutligen ska vi försöka sammanfatta de sju tidigare inläggen. Idén till den här bloggserien är sprungen ur att vi funderade mycket kring varför allmänhetens tankar om hur man gör bra marknadsföring skiljer sig så mycket från proffsens sätt att arbeta med samma frågor. Mycket av den »spontana« marknadsföring som görs av alla från småföretag till idrottsföreningar avskrevs redan i mitten av förra seklet som ineffektiva eller helt overksamma. Varför har den kunskapen inte sipprat ut?

Vad vi kom fram till genomsyrar hela artikelserien. Nämligen att företag och organisationer hyser för höga tankar om sig själva. Undermedvetet, kanske, men likväl så. De tror att om de talar med en korrekt och myndig stämma, informerar alla om sin förträfflighet, så kommer den intresserade, rationella och kunskapstörstande massan att uppfatta och ta till sig denna information och lydigt rada upp sig i kö för att handla av dig. Visst, vi spetsar till det. Men har du läst alla inläggen i serien håller du nog med om att det finns ett korn av sanning i det. Det har aktualiserats av de sociala mediernas intåg. I dag kan företag inte längre tala till människor, utan bara med dem, sägs det. Vi vill påstå att det alltid har förhållit sig på det viset.

Därför blev vårt första inlägg ett försök till att ta ned dig från de höga hästarna. Vi stack ut hakan och hävdade att »folk skiter i dig och ditt företag« och ville få dig att se på dig själv med kundens ögon, istället för med dina egna. Erkänn att jorden snurrar runt solen – inte runt dig.

Vårt andra inlägg – om att inte bara fokusera på ökad kännedom – gick i samma anda. Att tro att anledningen till att människor inte handlar av dig är att de inte känner till dig är djupt självförhärligande. Var istället ödmjuk och inse att det kan finnas helt andra skäl och att vissa faktiskt väljer bort dig medvetet. Arbeta sedan för att lösa det.

Och vad ska man säga om företag som vägrar begränsa sig till en målgrupp eftersom alla gillar dem. Jag tror inte jag behöver motivera närmare hur vårt tredje inlägg (om målgrupper och att begränsa sina budskap) passar in här…

I och med det fjärde inlägget tar serien en annan vändning. Med texten om varför det är mer lönsamt att hålla priserna uppe än att sträva efter högre volymer ville vi sätta fingret på att marknadsföring ska ta avstamp i affären. Samt att marknadsföring är så mycket mer än annonser och broschyrer. Småföretagare brukar ange »sälja mer« som orsak till varför de alls gör marknadsföring. I själva verket menar de normalt »högre intäkter« och det är inte alls självklart att det då är »sälja mer« som är bäst lösning. Vi gav ett konkret räkneexempel, men inläggets verkliga syfte var att få dig att se marknadsföringens bredare roll. Du har mycket att vinna på att tänka efter ett extra varv och räkna lite istället för att bara köra på det första som kommer upp i huvudet.

De femte inlägget har också det en lite annan karaktär. Vi byggde det kring riskaversion för att få in en förklaringsmodell, men det kan lika gärna ses som den första punkten i en »så här gör du«-lista. Innan du gör något reklam, se till att du upplevs professionell i alla kontakter (från visitkort till hemsida, från hur du svarar i telefon till hur snabbt du återkopplar på en fråga). Se till att ha den passiva marknadsföringen på plats innan du går vidare med den aktiva.

De två sista inläggen – om mål respektive uppföljning – är tätt sammankopplade. Alla världens största reklambyråer, och för all del största företag, lägger enorma resurser på att testa, mäta, utvärdera och sedan justera för att nästa kampanj ska bli ännu lite bättre. Men även utan stora resurser kan man göra en hel del om bara viljan finns där. Det är dumt att inte ens försöka ta efter ett recept som bevisligen är så framgångsrikt.

 

I bloggens introduktion utlovade vi handfasta tips. Vi ber om ursäkt för att vi hittills inte varit fullt så handfasta som vår ambition var. Inläggen var långa redan som de var och vi såg ett större värde att plantera ut tankefrön som vi hoppas gror vidare i dig. Det har hittills varit mer om varför du börja göra en sak än hur den ska göras. Framöver hoppas vi kunna presentera fler användbara verktyg och metoder som du kan ha direkt användning av i ditt arbete med att göra ditt företag större.

Om du håller med om de tankar vi presenterat så är du mer än välkommen att höra av dig så kan vi se om vi kan hitta en form för samarbete. Kanske träffas över en lunch och utbyta idéer och tankar?

 

Tills dess, följ oss gärna på Twitter (@Urban_Gyllstrom) där vi dagligen delar med oss av tips och smarta länkar. På webbsidan Battle for your mind samlar vi varje morgon de texter som vi ansett varit mest intressant från dygnet som gått – marknadsföring, reklam, varumärkesbyggnad, planning, strategi, design och annat kul!

Urban Gyllström

 


Gyllströms bloggserie om de vanligaste misstagen som små företag gör i sin marknadsföring – och hur du undviker dem:


Misstag 1: Att tro att folk bryr sig om dig och ditt företag

Att kunna se sitt företag utifrån, med kundernas ögon, är den enskilt viktigaste skillnaden mellan bra och dålig marknadsföring.

Misstag 2: Att lägga allt fokus på ökad kännedom

Att få fler att känna till dig är förstås bra, men glöm inte bort att marknadsföring har många fler viktiga uppgifter än så.

Misstag 3: Att försöka säga allt till alla

Att begränsa sig till en målgrupp och hålla nere antalet budskap är inte att missa möjligheter. Tvärtom är det nödvändigt för att få någon att lyssna alls.

Misstag 4: Att sälja billigt

Små företag utgår slentrianmässigt från att det är bra att sälja mer, även när det sker till ett lägre pris. I det här inlägget visar vi varför det är fel utgångspunkt.

Misstag 5: Att inte framstå som tillräckligt professionell

Kunders rädsla att välja fel är större än viljan att hitta den optimala produkten. Minsta tvekan inför att du eller din produkt kan uppfylla förväntningarna gör att kunden avstår från köp. Om förlustaversion och vikten av att reducera kundens risk.

Misstag 6: Att likställa mål med siffror att nå

Saknar du erfarenhet av kampanjer? Då är det omöjligt att specificera mål för nästa insats i relevanta siffror. Istället bör du koncentrera dig på hur du vill att människor ska tycka, känna och agera efter att ha sett kampanjen.

Misstag 7: Att skjuta från höften

Att mäta och följa upp öppnar i sin tur för att testa, vilket ger lärdomar inför kommande kampanjer. Det är det mest kostnadseffektiva sättet som finns att förbättra din marknadsföring.

Sammanfattning – Att se sig själv utifrån

Fördelat över sju inlägg har vi gått igenom de marknadsföringsmisstag som vi upplever är de vanligaste bland småföretagare, oavsett bransch. Här sammanfattar vi dem och passar även på att lägga till några extra.