Kontaktuppgifter

En partner med bred kompetens

I över tjugo år har Gyllström Kommunikationsbyrå AB hjälpt små företag att förverkliga sina stora drömmar. Som byrå arbetar vi med allt från strategi/planning och varumärkesbyggande till kreativt utförande. Vi är särskilt stolta över att ha en strategisk kompetens som du normalt bara hittar på de allra största byråerna. Där skiljer vi oss från den typiska lilla reklambyrån som småföretag ofta arbetar med. Vi kartlägger kundresor, tar fram värdeerbjudanden och hittar kundinsikter.

Vi arbetar med de flesta mediekanaler, allt från traditionella trycksaker, film och utomhusreklam till digital annonsering, sociala medier, webbplatser och e-handel.

Vi har normalt djupgående samarbeten med våra uppdragsgivare och agerar ofta bollplank i såväl kommunikations- som affärsstrategiska frågor. Vill du bara anlita oss för en kvick insats så går det naturligtvis också bra.

Gyllström Kommunikationsbyrå AB är medlem i branschorganisationen Sveriges Kommunikationsbyråer. Det är en garanti för att du får en seriös leverantör som uppfyller alla de villkor som krävs för medlemsskap.

Vi sitter i Stockholm, men våra kunder finns över hela landet (och i något fall även utomlands).

Urban Gyllström, VD
urban@gyllstrom.se, 070-207 43 73

VANLIGA FRÅGOR

Påverkan.

Det är vad det handlar om.

Att få människor att känna, tycka och agera på det sätt vi vill att de ska göra. Målet kan vara att få dem att tänka annorlunda, skänka pengar eller – oftast, om vi ska vara ärliga – få dem att prova vår produkt.

Eller att köpa den oftare.

Till ett högre pris.

För att nå dit hjälper Gyllström Kommunikationsbyrå AB småföretag att formulera säljande budskap som möter människors drömmar, förhoppningar och vad de tror på. Därefter skapar vi erbjudanden, förpackade i en attraktiv form, och ser till att rätt människor nås av dessa budskap. Sist – men verkligen inte minst – mäter, utvärderar och följer vi upp så att vi kan justera och bli ännu vassare i nästa kampanj.

Egentligen borde vi kalla oss för en påverkansbyrå. Men det låter så illa. Så istället kallar vi oss för kommunikationsbyrå. Du får säga reklambyrå också om det känns mer bekant. Vi tar inte illa upp, även om vi tycker att »reklam« är lite för snävt för att fånga vad vi sysslar med.

Vi utgår alltid från kunden. Inte från våra kunder, utan från dina. Vill du ha det formulerat med tjusigare ord kan vi säga att vi arbetar med konsumentdriven kommunikationsstrategi.

Med kommunikationsstrategi syftar vi på vad som ska förmedlas till vem och varför. Var är du i dag, var vill du vara och hur ser vägen ut för att komma dit? Vi kopplar samman vad du ska göra med varför du ska göra det.

Med konsumentdriven menar vi att vi utgår från människors perspektiv, deras motiv, värderingar, attityder och beteenden. Insikter om människor som grund för erbjudandet, helt enkelt.

Fast vi ogillar att slänga oss med fina ord. Vi tycker att det är viktigare att människor förstår vad vi säger. Annars är det svårt att kommunicera och påverka.  All kommunikation sker på mottagarens villkor. Därför måste vi veta vem vi vänder oss till, hur deras tankar ser ut och var de befinner sig i dag – både mentalt och fysiskt.

Vi vänder oss specifikt till små och medelstora företag och är väl insatta i deras situation. Det gäller både sådana som säljer till andra företag (B2B) och de som vänder sig direkt till konsument (B2C). Genom åren har vi arbetat mot de flesta branscher.

I dag sköter vi all marknadsföring för de flesta av våra kunder. Vi är deras enda byrå, vilket innebär att vi rycker in där det behövs. Ena gången gör vi en digital kampanj på Google, andra gången en tryckt broschyr eller en presentationsfilm för deras sajt.

Vår strategiska kompetens är vi särskilt stolta över, då den håller en nivå som du normalt bara hittar på de allra största byråerna. Vi ser till att dina pengar används så effektivt det går och strävar efter att de ska göra mer nytta än i dag.

Hur långt är ett snöre? Det går inte att svara på vad marknadsföring kostar. Det som dock har hänt genom digitaliseringen är att det går att göra mycket även med små pengar. Du behöver inte längre betala tiotusentals kronor för en annons i dagstidningen eftersom det finns andra alternativ för att nå din målgrupp. Vissa menar att Googles och Facebooks stora framgångar grundar sig just i att de fått små företag att börja annonsera.

Självklart! Vi är en byrå som gör det mesta inom marknadsföring, från idé och strategi till färdiga trycksaker, annonser, broschyrer, filmer eller digitala sajter eller kampanjer. För att bara nämna några saker.

Ja, vi arbetar med alla kanaler: Digital annonsering på till exempel Google eller i sociala medier, annonser i tryckta tidningar, filmer för tv-reklam eller Youtube, och mycket mer.

Det går utmärkt! Vi gör regelbundet föreläsningar på ämnen som varumärkesbyggande och marknadsföring. Vi tar gärna uppdrag som är helt strategiska och kan agera bollplank i både kommunikations- och affärsstrategiska frågor, även om du redan har en byrå som står för produktion av annonsmaterial.

Ja, faktiskt. Utöver de tips och verktyg du kan läsa om i vår blogg här på sajten så har vi gratis e-brevkurser. För närvarande kan du anmäla dig till Gyllströms Varumärkesskola och fler kurser är planerade. Glöm inte heller att prenumerera på vårt nyhetsbrev (se längst ned på sidan)!

I dag är oron över geografisk avstånd obefogad. Vi kommer att ha möten ändå. Är det svårt att träffas fysiskt så finns är det i dag enkelt med videokonferenser, Zoom, Teams och allt vad de heter. Och det allra mesta sker ändå över mejl och telefon i dag, även när man sitter i samma stad.

Som ett försök har vi även skapat Marknadsföringspaketet som du kan läsa mer om på en egen sajt. Tanken med det är att erbjuda nystartade företag ett startpaket för sin marknadsföring till ett fast, förmånligt pris. Paketet innehåller de delar som vi normalt ändå gör för våra nya kunder, bara att det är bekvämt förpackat som ett paket med ett extra bra pris!