Category Archives: Målgrupp

Från bredast möjliga målgrupp – till smalast möjliga

Nyss ville småföretag nå »alla« och hade svårt att alls se nyttan med målgrupper. På [...]