Misstag 2: Att lägga allt fokus på ökad kännedom

Att få fler att känna till dig är förstås bra, men glöm inte bort att marknadsföring har många fler viktiga uppgifter än så. Många småföretagare ser marknadsföring som liktydigt med att öka kännedomen. De tror att marknadsföringens roll är att få företaget att nå ut till fler. Punkt. Dessvärre är det inte alls säkert att ökad kännedom [...]