Misstag 3: Att försöka säga allt till alla

Att begränsa sig till en målgrupp och hålla nere antalet budskap är inte att missa möjligheter. Tvärtom är det nödvändigt för att få någon att lyssna alls.   »Säg inte allt till alla«. Om du någonsin läst någonting alls om marknadsföring så vet du det. Plocka upp valfri grundbok inom marknadsföring och det här är de första [...]