Misstag 5: Att inte framstå som tillräckligt professionell

Det spelar ingen roll hur duktig du är om du inte framstår som professionell redan vid första anblicken. Kunders rädsla att välja fel är större än viljan att hitta den optimala produkten. Minsta tvekan inför att du eller din produkt kan uppfylla förväntningarna gör att kunden avstår från köp.   Vilken är den främsta anledningen till att människor [...]