»Kom och köp korv!«

Ropen hörs tydligt.

Trots att jag inte är sugen på korv reser jag mig omständligt upp och lufsar dit.

Det är ju ändå min lilla treåring som ropar från sin påhittade grillkiosk i parkens lilla lekstuga. Klart att jag måste låtsasköpa hennes låtsaskorv.

Marknadsföring behöver inte vara svårare än så här. Ställ dig på torget och ropa. Redan en treåring förstår principerna. Tyvärr är det många småföretag som inte lyckas ta sig längre än en treåring i sitt tänkande.

 

Fungerar den här typen av utbudsmarknadsföring? Ja, fast det förutsätter att du är ensam på marknaden och erbjuder en unik produkt som finns en verklig efterfrågan på. Det är inte svårt att vara ensam glassförsäljare på en solig badstrand i juli. I övrigt: Nja. Det är hur som helst inte det mest effektiva sättet.

För i verkligheten finns konkurrenter och produkter som är likvärdiga dina. För att inte tala om allt annat i världen som stör och tar fokus från det du vill säga – och sälja. Det allra första inlägget på den här bloggen handlar om just detta: Att se sig själv utifrån och acceptera att andra människor inte är lika intresserade av dig och ditt företag som du själv, dina kollegor och vänner är.

Ingenting i barnets marknadsföring av sin korvkiosk är direkt fel. Däremot är den sällan tillräckligt. Med den här bloggen vill vi få dig att ta ytterligare ett kliv med din marknadsföring. Göra den mer effektiv så att dina insatser – och därmed dina pengar – gör mer nytta än de gör i dag. Behöver ditt företag mer hjälp än du får här så är du mer än välkommen att höra av dig så kan vi titta på vad vi kan göra för dig.

 

Gyllströms blogg vänder sig inte i första hand till dig som arbetar specifikt med marknadsföring utan till dig som jobbar på eller driver ett mindre företag och vill veta mer om hur du ska marknadsföra dig. Därför att det är så våra kunder ser ut. Det är i småföretagens värld vi befinner oss om dagarna. Det är inte svårt att hitta böcker om hur globala storföretag marknadsför sig. En del är universellt och går att applicera lika bra på småföretag. Men mycket går inte att översätta. Stora företags strategier utgår från att de genomför kampanjer av en storlek som vi andra bara kan drömma om. Det är därför vi tycker att det finns plats även för en blogg som vår. Som ser saker från de små företagens perspektiv.

Vi kommer att göra spridda nedslag där vi behagar, det är ingen skola som tar dig från A till Ö. Vår strävan är att hålla en nivå som kan begripas även av dig som inte har någon tidigare förkunskap i marknadsföring – utan att för den skull låta texterna bli alltför banala. Det är en svår balansgång och inläggen blir med nödvändighet lite svepande och generaliserande.

 

Kanske bör vi redan här säga att vår syn på marknadsföring är den bredast möjliga och inkluderar allt som ett företag säger och hur det agerar.* Bra marknadsföringsstrategier tar alltid avstamp i företagets affär, varför den ofta berör områden som vissa hellre skulle kalla affärs- eller produktutveckling.

Vi inleder vårt bloggande med en serie i sju delar om de vanligaste marknadsföringsmisstagen som småföretag gör – och hur du undviker dem. Därefter vet vi inte var vi landar. Troligtvis kommer du att få läsa om beteendeekonomer som Daniel Kahneman och Dan Ariely och deras tankeväckande, roliga och – faktiskt även – användbara teorier. Förmodligen kommer vi att dyka ned bland etablerade påverkansteorier och säljtrattar, likaväl som i Robert Heaths low attention processing-teorier, Byron Sharpes pulvriserande av etablerade »sanningar«, och beröra annan samtida forskning som motsäger de klassiska modellerna. Vi kommer antagligen att skriva om varför det är dåligt att försöka locka kunder med låga priser, om kundresor och touch points, om köpbeteenden och vikten av att ha ett utifrånperspektiv. Antagligen en hel del om varumärkesbyggnad såklart, och säkert kommer vi att ta upp erbjudandeutveckling, positionering, prissättning, differentiering, strategiska och taktiska målgrupper eller vad som nu råkar finnas i våra tankar för stunden.

Vi hoppas kort sagt att det som intresserar oss även kommer att intressera dig.

 


* Om du tycker att vi har en alltför inkluderande syn på begreppet, så kan vi peka på den formella definitionen av marknadsföring. För det finns faktiskt en sådan – och den är minst lika omfattande som vår. I Marknadsföringslagens 3§ står det: »marknadsföring: reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare«.

Även Philip Kotler, gammal guru inom marknadsföring, använder en vid definition: »Marknadsföring – den process genom vilken företag skapar värde för kunder och bygger lönsamma, långsiktiga kundrelationer« (ur »Principles of Marketing«).